NU LÄMNAR VI NATIONALDEMOKRATERNA! ÄVEN VI HAR FÅTT NOG!


 

Under en längre tid har en opposition funnits inom Nationaldemokraterna. Förutom undertecknade har också ND:s partisekreterare Vavra Suk och partistyrelseledamoten Åke Blomdahl deltagit i diskussioner om hur partiordföranden och partiorganisatören Marc Abrahamssons envälde ska kunna ersättas av en bredare ledning. Det har förekommit direkta förhandlingar med Abramsson utan resultat. Vi har varit öppna, ärliga och konstruktiva. Vi har mötts av fördömanden och förtal. Vi har också mötts av mygel och stadgebrott som Abramsson använt för att kunna stoppa oss.

 

Förutom denna oppositionsgrupp finns det ytterligare medlemmar som redan lämnat eller ämnar göra det. Sanna Hill har meddelat att hon avsagt sig alla uppdrag i partiet.


Abramsson har använt metoden att försöka smutskasta oss med olika diagnoser eller förtal inför andra partikamrater. Det är ett stadgebrott att göra så.

För att ytterligare försöka smutskasta oss har han även påstått att vi går utomståendes ärenden och att vi önskar skada eller förgöra ND.

Sanningen är precis tvärtom!  Vår ambition har hela tiden varit att rädda ND. Program, stadgar och politik har vi ingenting emot och vi avser att fortsätta verka som sanna nationaldemokrater för vårt folk och land.

 

Opposition tog form genom att flera kritiska kamrater flätades samman på grund av rörelsens stagnation och tillbakagång. ND var en gång en riksorganisation men under Abramssons numera enväldiga ledning har organisationen minskat till en pappersorganisation utan någon aktivism att tala om. Genom åren har många kompetenta, dugliga och intelligenta människor vuxit fram i ND och efter en tid konsekvent och på olika sätt reducerats och degraderats av Abramsson som sett dessa som ett hot mot hans kontrollbehov och totala maktutövning.

 

Det har, trots många försök från flera håll, varit helt omöjligt att få Abramsson att ta till sig minsta substans av konkret kritik mot hans arbetsmetoder och hans illa dolda människoförakt. Medlemmar har förbrukats på löpande band, en del har knäckts moraliskt och tyvärr passiviserats medan andra börjat med någon ny form av nationell verksamhet.

 

Anledningen till att vi nu lämnar är det faktum att stadgarna satts åt sidan på stockholmsdistriktets årsmöte genom en kupp inför partiets riksårsmöte. Trots mångas begäran om att detta möte borde ogiltigförklaras och göras om har ingenting skett. Kallelsetiden är nu ute och riksårsmötet kommer att hållas på en grund som är uppenbart odemokratisk och stadgevidrig. Stockholmsdistriktet har inte existerat i praktiken och har endast används för att Abramsson skulle kunna tillskansa sig en majoritet av ombud inför partiets riksårsmöte.

 

På det senast genomförda Stockholmsdistriktets årsmöte genomförde alltså Abramsson denna kupp med hjälp av mygel, då flera medlemmar ej blev kallade. En av dem var distriktets nu avgående ordförande. På detta stadgevidriga möte kunde Marc i egenskap av, inte bara partiordförande och partiorganisatör, utan också som enväldig föredragande valberedning, utse tre röstberättigade delegater till Riksårsmötet.

 

Detta bekräftade han även i ett samtal till en partikamrat, "distriktsårsmötet gick jättebra, jag har nu säkrat upp mina delegater inför Riksårsmötet", var Abramssons ord. Detta i god vetskap om att han för första gången sedan han tillträdde som ordförande har en motkandidat till ordförandeposten. Enligt partiets stadgar skall en valberedning presentera nomineringar i samband med kallelse till årsmöte två veckor innan. Så skedde inte heller. Stadgarna är alltså bara ett spel, en teaterkuliss, som Abramsson laborerar med fritt efter eget behag. Vi har försökt att vända Nationaldemokraternas nedåtgående trend, men misslyckats på grund av en destruktiv partidiktatur. Partiet är precis lagom litet för att Abramsson ska kunna behålla makten genom att kontrollera all väsentlig partverksamhet. Partiet har inte varit en riksorganisation de senaste åren. Den folkrörelse som vi en gång föresatte oss att bygga lyser med sin tydliga frånvaro. Kvar blir nu Abramsson med en liten lojal klick betalda assistenter.

 

Nationaldemokraternas värsta fiende är Abramsson själv.

Vi undertecknare av denna utträdesdeklaration förklarar oss fortsätta vara nationaldemokrater enligt de stadgar och det program ND har.  Om Abramssons despotiska envälde upphör och partidemokratin därmed återupprättas är vi beredda att åter söka medlemskap i Nationaldemokraterna.

 

Undertecknade nedan är inte de enda som nu lämnat, eller ämnar göra det, men flertalet av dessa föredrar av olika skäl att inte framträda här.

 

Daniel Spansk, 37 år, lastbilschaufför, medlem i nd sedan 2002, vice partiordförande och ledamot i Nykvarns kommunfullmäktige

 

Heinz Burgmeister, 72 år, pensionär, medlem i nd sedan 2005, ledamot i partistyrelsen ,seniorordförande och ansvarig

utgivare av veckotidningen Nationell Idag (ställer sig bakom detta uttalande och ämnar tills vidare kvarstå som

medlem men avsäger sig alla partiuppdrag.

 

Tomas Andersson, 41 år, elektriker, medlem i nd sedan 2006, ledamot i partistyrelsen

 

Jörgen Kromann, 63 år, pensionerad hamnarbetare, medlem i nd sedan 2002, skribent och debattör

 

Rasmus Gårdebrink, som har varit med i ND sedan 2006, valde att lämna i början av 2011. Han ansåg att ledarskapet hämmade partiets utvecklingen. I stället startade han nätverket Svensk Opposition, med bland annat andra NDare, för att hålla igång verksamheten. Påpekas bör att han har varit öppen för att eventuellt komma tillbaka om ledarskapet skulle förändras.

 

I övrigt kan här nämnas att  partimedlemmen och skribenten för Nationell Idag, Jussi Väli-Tainio, ämnar framföra en omfattande kritik gällande Abramssons metoder på kommande riksårsmöte.


 

 


Kommentarer
Postat av: Sampo

Det här var en soppa som överaskar mig, enär jag känner Marc personligen och aldrig har jag märkt något maktbegär hos honom.Självklart har jag full förståelse för er som tänkt hoppa av, men ett ljus i mörkret är er återkomst kan vara möjlig om Marc blir bortröstad som partiledare.Min önskan är att allt kommer att ordna sig på bästa sätt.

2011-08-01 @ 00:46:43
Postat av: Per (ej medlem i ND)

om Marc tog ett steg tillbaka så kanske någon annan skulle kunna ta ledaransvaret ett tag. Det skulle vara mycket intressant om Marc kunde ta en time out och skriva en bok, som handlade om han själv, synen på sveriges samhälle. Historia, nutid och några framtidsvisioner.2011-08-01 @ 02:27:10
Postat av: Jordfly

Jag tycker det är mycket tråkigt att ni lämnar.

Det är måhända sant att den interna demokratin inte fungerat, men det är också i hög grad medlemmarnas fel. Stadgarna ger alla möjligheter att ta tag i missförhållanden av detta slag. Däremot är det svårt att samla till en alternativ ledning om alla med annan mening hoppar av innan processen får en chans att utvecklas. Det blir en självuppfyllande profetia att Marc blir ledare för ett parti som inte är större än att han personligen kan vara med och leda all verksamhet ända ner på detaljnivå.Vad det gäller "kupp" med distriktsårsmötet så är ansvaret definitivt delat. Det handlar också om en styrelse, med Daniel Spansk som ordförande, som de facto inte alls tagit ansvar för sitt verksamhetsområde.Jag hoppas verkligen att ni nu ser till att skapa ett nytt parti, där det från början finns en flera i ledningen som kan och vill ta demokratiskt ansvar. Ni kan då i praktiken skapa det som svenska folket så väl behöver, men som ND kanske misslyckats med att vara.2011-08-01 @ 13:55:56
Postat av: Obetydlig

Många här talar om problemen med Marc - med all rätt.Det är dock viktigt att komma ihåg Vavra Suks agerande och ansvar för partiet ND:s utveckling.Suk har varit Marcs främsta allierade och backat upp Marc i åratal av interna konflikter. Trots att partiet är helt kört i botten och de allra sista ärliga krafterna gör ett försök, förhalar och accepterar han Marcs årslånga manipulerande, förtal och stadgebrott. Suk hade för flera år sedan kunnat bryta trenden inom ND och gjort rent hus. Men han vill inte släppa makten över partiet lika lite som Marc vill släppa makten över Nationell Idag och presstödet.Dessa två herrar har rott i samma båt sedan partiets begynnelse. Suk är inte lika uppenbart klantig som Marc, men har stått bakom så gott som varje vanvettigt beslut, likväl som förtal, stadgebrott, vanvettiga kompromisser mm.Båda dessa herrar må ha högt IQ, men har inte visat sig vara speciellt intelligenta i praktiken. De har varit fruktansvärt konkurrensinriktade och lagt otaligt med energi för att hindra andra nationella projekt. De må ha jobbat hårt och utan större ersättning, men av vilket motiv?Likväl är troligen ingen av dem, åtminstone inte Vavra, antinationellt sinnad eller infiltratör. De är bara människor likt många andra i den nationella rörelsen, kompetentare och driftigare än de flesta andra, men i högsta grad drivna av personlig prestige, högmod och bitterhet över otaliga misslyckanden.Det är uppenbart att de som personer utvecklas alldeles för långsamt eller inte alls för att på allvar kunna tillföra den svåra situationen i Sverige något av större betydelse.Marc och Vavra bör backa tillbaka en längre tid, tänka över sina motiv och sin personliga utveckling. En sådan självinsikt vore värd respekt ty alla människor kan någon gång få en andra chans. Detta kan dock aldrig ske innan deras tillbakaträdande./Människans väl

2011-08-01 @ 15:03:07
Postat av: Per (ej medlem i ND)

Min poäng var inte att Marc skulle skuffas undan men att han själv skulle kunna släppa fram andra, kanske lite som miljöpartiet dela på de ledande positionerna istället för att ha intern kamp om platserna hela tiden. Men det kanske är en naiv tanke trots allt.

2011-08-02 @ 13:31:09
Postat av: Sampo

Ynkligt av Daniel Spansk att svärta ned partiet och dess medlemmar, genom att sitta och gråta ut om Marc Abramson i radio, hoppas inte ni andra som tänkt hoppa av ifrån partiet inte gör detsamma.

2011-08-03 @ 17:23:30
Postat av: Daniel Spansk

@Sampo.Trist att du uppfattar det som om jag sitter och gråter i radio. Så är det givetvis inte-jag ger min förklaring om hur jag, och många med mej, uppfattar Marcs ledarstil.Är sanningen om en enda persons ledarstil att svärta ned ND? Och hur kan en kritik riktad direkt mot Marc vara att "svärta ned övriga medlemmar" ??Nej Sampo, är det någon som svärtat ned ND så är det Marc själv. Han har som enväldig ledare sedan 2005 fått partiet att minska med flera hundra procent. Detta ville vi förändra men av redan förklarade skäl lyckades vi inte med detta, och det beklagar vi.mvh Daniel.2011-08-04 @ 11:59:24
Postat av: Sampo

DanielOm det är så du beskriver det så är du förlåten för den sakens skull.Men det där med radion vad tror du sker efter detta, kommer det att bli negativa skriverier endast om Marc eller kommer hela partiet målas ut och blir skuldbelagt?Ja, det lät lite komiskt, vi är redan skuldbelagda av massmedia, men blir det förvärrat eller jublas det åt det inträffade i ren skadeglädje? Med en massa dumma kommentarer.

2011-08-04 @ 16:14:36
Postat av: Daniel Spansk

@Sampo.Givetvis är man väl inte ledsen från etablerad medias håll över att ND än en gång splittras. Det utgår jag från.däremot tror jag det vore värre att helt sonika vägra kommentera det hela. Då kan de fabulera och tolka allt som sker hur de vill. Detta är en värre än att själv få beskriva läget. För även om et. media gör allt för att vinkla och vränga så får vi inte glömma att fler och fler har lärt sig att "se mellan raderna". Mycket tack vare Nationell Idag, nationell.nu, realisten osv.Jag vill betona, jag är på inget sätt skadeglad över det som sker. för även om känslorna är många och detta spiller över i debatten ibland så hoppas jag på fortsatta framgångar för ND. Men jag har inte längre det förtroende för ledarskapet som behövs för att jag skall kunna fortsätta.Den som lever får se.

2011-08-04 @ 20:35:03
Postat av: Sparven

Sampo mfl. I regel bör naturligtvis aldrig massmedia blandas in i interna angelägenheter och uppgörelser.Denna problematik med ND och Marc är dock helt exceptionell. Det finns ingen massmedial uppmärksamhet eller journalistisk undersökning som kan skada partiet mer än att Marc sitter kvar i partiet.En människa med en sådan extremt manipulativ förmåga, som kan få människor att tycka synd om honom och förlåta hans vanvettigheter kräver alla strålkastare som finns att slå på från alla håll för att dra ut skiten i ljuset.Loppet är ju ändå förlorat, det finns inget parti kvar att "ta hänsyn till" om inte Marc försvinner. Om det inte var så förr så är Marc och partiet helt synonymt nu. Det finns inte någon anledning att spara på krutet.Så fram med all konstruktiv kritik, det finns absolut inget kvar att förlora längre!

2011-08-05 @ 09:16:59
Postat av: Sampo

Sparven och DanielJag lärde känna Marc för drygt tio år sedan, han och jag satt helt privat och diskuterade partiets politik och hur den borde utformas för att gagna vårt syfte att framstå som Sveriges enda riktiga svenska parti. (som det inte går att anklaga de andra partierna för)Att han var eld och lågor det gick inte att ta miste på och han förde ett sunt resonemang, åtminstone då.Att nu ta ställning emot honom blir lite av en svekkänsla, men jag blir ju tvingad att tro på era ord och får krypa till korset att han bör lämna plats för en ny ledare.Personligen ser jag framför mig en äldre och livserfaren partiledare och fick jag bestämma borde person ifråga vara närmare 60 år just för att han har upplevt ett annat Sverige som jag ser som oerhört viktigt!Fråga mig som kommer ihåg mörkläggningsgardinerna när jag växte upp, alltså jag har upplevt Sveriges förvandling till dags data till något skrämmande och när det gäller politik är jag uppfödd med den enär min Far var aktiv politiker, så det har aldrig funnits någon brist hos mig om politisk insikt.

2011-08-05 @ 12:45:05
Postat av: Nicklas (fd ND-sympatisör)

Tyvärr kommer ND ätas upp av ND. Jag har länge varit med i ND men detta gynnar ingen att sådant tas i media därför kommer jag återgå till SD där jag upplever verklig demokrati föreligger än som läget är nu i ND att en man styr allt och den som råkar vara oliktänkande bli kallad för "dum i huvudet" hela tiden till slut har tröttnat bli mobbbad. För att ND ska kunna förändras till det bättre i stället för backa som i varje val bör Marc lämna över till en annan. Marc har varit bra för pariet men inget varar för evigt förutom kanske i Kuba, Nordkorea och Sovjet utan vi behöver förnyelse.

2011-08-05 @ 20:50:28
Postat av: Jörgen

Den nationaldemokratiska rörelsen är mycket större än partiet nd.

De organisatoriska ramarna bör inte vara , och är inte heller, ett hinder i den politiska debatten som om möjligt kan utveckla vår rörelse till något riktigt stort och bra. En del av oss i oppositionen har valt att lämna partiet i protest. Denna handling har satt fokus på en allvarlig situation. Vi har sagt att nu får det vara nog. Nu behövs radikala förändringar som räddar nd. Inga kompromisser om ledarskapet vad gäller såväl ordförande som organisatör är möjliga om man verkligen vill att rörelsen ska utvecklas.

2011-08-05 @ 22:45:27

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0